To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

Smaldeel Force Protection & Strike Security

Het smaldeel Force Protection werkt in verschillende flights: 2 flights Ground Defense Operations, 1 flight Passive Defense en de flight K9 (de kennel in de volksmond). Elk van deze flight is gespecialiseerd in zijn eigen domein.

  • Verdegings Steungroep3
  • Verdegings Steungroep4
  • Verdegings Steungroep8
  • Verdegings Steungroep5 FP3
  • Verdegings Steungroep2

Ground Defence Operations
Ground Defense Operations kan opgedeeld worden in de Active Defense en Protective Security. Samen zijn ze de boots on the ground om de beveiliging te verzekeren. Hun taken zijn zeer uiteenlopend: toegangscontrole, monitoring van camera’s, patrouilles, observatieposten, escortes van VIP’s …

verdegings steungroep5 FP4


Active Defense

Op zoek naar een uitdagende job met een aangename groepssfeer, vol afwisseling en waarin je fysiek zeker geprikkeld zal worden? Dan is Active Defense zeker iets voor jou!!

Wat is onze core business? Het beveiligen van een vliegveld in zowel binnen en buitenland. Dit wil zeggen dat we de veiligheid garanderen van zowel personeel als assets binnen de operationele zone. Om dit te bereiken, hebben we een doorgedreven training en streven we constant naar een hoog niveau. Deze training behelst de tactische, fysieke en intellectuele aspecten van onze job. Er wordt verwacht dat je als nieuwe rekruut, na een periode van training, zelfstandig meedenkt om onze doelen zo snel mogelijk te bereiken. Door deelname aan specifieke opleidingen zijn er ook voldoende mogelijkheden om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Ben je bereid om jezelf enkele weken uit te dagen op de rotsen van Marche-Les-Dames? Dan zou je wel eens de geschikte persoon kunnen zijn om aircommando te worden. Indien je honger dan nog niet gestild is, dan kan je jezelf kandidaat stellen voor het Air Mobile Protection Team waardoor je nog meer variatie in je job kan brengen.

Het is niet mogelijk om alle specificaties van onze stiel te beschrijven. Indien je nog met vragen zit, dan kan je deze stellen via de website.

Enkele sleutelwoorden om af te sluiten: operaties in binnen- en buitenland, groepssfeer, fysieke uitdagingen en individuele ontplooiing. Tot snel !!

Protective Security
“You only have one chance to make a first impression.” Een belangrijke uitspraak voor het personeel van de 10W TAC die de toegang tot de basis controleren. Wanneer jij in Kleine Brogel binnenkomt, gebeurt dat via het wachthuis Oud-Peer of Kaulille. Na een korte check, ben je meestal vlot binnen. Het meeste werk gebeurt namelijk al voordat jij je aanmeldt in het wachthuis.

verdegings steungroep5 FP2

Deze flight houdt zich dagelijks bezig met het toepassen van alle veiligheidsrichtlijnen die gelden op de basis. Om dat te combineren met een efficiënte toegang voor alle werknemers, leveranciers en bezoekers in het kader van PR-evenementen, heeft het veiligheidsbureau een heel aantal procedures opgesteld.

“Dit maakt dat het soms een heksenketel is in het HWH OP: diensten moeten gecontacteerd worden voor bevestiging van een bezoek, een korte briefing m.b.t. het verbod op fotografie, de bezoeker dient afgehaald, begeleid en teruggebracht te worden door de bezochte dienst en de administratie moet correct gebeuren. Deze procedures worden niet altijd even "begripvol" onthaald, maar op het vlak van militaire veiligheid is er niet zoiets als "bijna correct": de opgelegde richtlijnen moeten volledig worden toegepast. Door overleg met alle betrokken partijen/diensten komen we echter meestal tot een aanvaardbare oplossing, zonder daarbij de richtlijnen militaire veiligheid in het gedrang te brengen.” Aldus de Flightcommandant van de Protective Security.

Vroeger stond het personeel van deze flight bekend als de vliegveldpolitie. Ook vandaag vervullen zij nog steeds een aantal van de taken die ze in die functie uitoefenden. Ze voeren patrouilles uit op de basis, controleren de veiligheidsinfrastructuur, doen vaststellingen van beschadiging, diefstal, inbreuk op veiligheidsprocedures en verkeersongevallen tussen militaire voertuigen op de basis.

“It’s a dirty job, but we are doing it for the security of the 10 W Tac and its personnel”

Passive Defense
De taak van de Passive Defense is drieledig. Ten eerste is ze verantwoordelijk voor de bescherming tegen elk Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair incident. Ten tweede staat de flight in om alle fysieke maatregelen ter bescherming van het personeel, de infrastructuur en het materieel te beschermen. Hiervoor moet je denken aan versterkte stellingen, controlepunten omgeven met hesco’s om de effecten van een eventuele ontploffing te verminderen en dergelijke. Ten derde moet de Passive Defence ervoor zorgen dat de basis zo snel mogelijk terug operationeel is (op infrastructureel vlak) na elk incident .

verdegings steungroep nbc

CBRN defence
CBRN evenementen kunnen een grote impact hebben op operaties. Daarom zitten er specialisten in het operatiecentrum (waar alle grote beslissingen worden genomen), beschikt de flight passive defence over een gespecialiseerd Post Attack Reconnaisance team en baten zij meerdere observatieposten uit. Die combinatie laat hen toe om informatie te verzamelen uit het terrein, te analyseren en, op basis van de bevindingen, het commando ten rade te staan. Het doel: ondanks eventuele CBRN-incidenten, toch alle operaties maximaal laten doorgaan.

Kennel
Ook binnen Defensie wordt het eeuwenoude partnerschap tussen mens en hond sterk gehouden. In functie van de beveiliging van haar middelen, wendt de Force Protection de zintuigen, intuïtie en fysieke capaciteiten aan van haar trouwe viervoeter. De honden worden ingezet voor patrouilles, om mensen op te sporen en om explosieven te detecteren. Samen vormen deze capaciteiten de kennel, ook wel K9 genoemd.

Patrouillehonden
De meest gehoorzame, opmerkzame en beschermende viervoeters worden ingezet als patrouillehond. Al wat beweegt hebben ze gehoord of gezien, zonder hun baasje uit het oog te verliezen. Pas wanneer die laatste het bevel geeft, vliegt de hond af op zijn doel. Hoe indrukwekkend het dier op dat moment ook is, hij blijft te allen tijde onder commando en zal pas bijten wanneer hij het bevel krijgt. Het team leeft dan ook permanent samen, zodat de band nooit verloren gaat. Ze gaan samen naar huis, naar het werk en wanneer nodig ook op buitenlandse opdracht.

Tracking dogs
Een aantal van de honden in de kennel kregen een doorgedreven training om mensen op te kunnen sporen. Wanneer een indringing vastgesteld wordt, slagen zij erin om de indringer te lokaliseren aan de hand van zijn geur. Deze capaciteit wordt vooral gebruikt in de basis zelf en in steun van andere eenheden. Zo helpen de teams met tracking dogs mee aan de opleiding van elitetroepen, zoals piloten, Special Forces en snipers.

verdegings steungroep tracking dogs


EDD

Een explosievenhond is opgeleid om militaire en commercieel verkrijgbare explosieven alsook zelf geïmproviseerde explosieven (IED’s) op te sporen. “Ieder explosief bestaat uit verschillende chemische componenten en minstens één van deze componenten is een basisstof. Denk aan bijvoorbeeld gerechten, waarbij de basisingrediënten vaak zout, peper of iets anders kan zijn.” De honden leren de verschillende basisstoffen te herkennen. Als beloning spreekt hun baas het speel-instinct van zijn explosievenhond aan. “Het komt erop neer dat we de honden leren om de basisstoffen te associëren met beloningen, zoals een bal of zijn favoriete touw.” Wanneer de hond de geur herkent geeft hij een passieve melding (zitten of liggen), om te allen tijde veilig te kunnen blijven werken.

“Nadat de hond zijn basisproducten kent wordt er een examen afgelegd in de vorm van een certificatie. Indien de hond - én de begeleider - geslaagd zijn, mogen ze samen worden ingezet voor operaties. Deze operaties spelen zich meestal af in het buitenland (Afghanistan, Libanon, …), maar ook op Belgisch grondgebied.”

De EDD is een kleine groep binnen het smaldeel Force Protection, maar op vlak van operationele inzet hoeven ze zeker niet onder te doen. De dagen waarop ze niet ingezet worden, trainen ze en verzorgen ze de honden (wandelen, kammen, eten geven, spelen enz…). Het vergt uitzonderlijke discipline van het duo om permanent het operationeel niveau te behouden.

Strike Security
Het smaldeel Strike Security is opgedeeld in 6 operationele flights die instaan voor de interne beveiliging van de operationele zones van de basis. 

Strike 3

Strike 3

Strike

Strike

Dogs 5

Dogs 5

Dogs 8

Dogs 8

Strike 2

Strike 2

Dogs 7

Dogs 7

 

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force