To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

Lijn & Bewapening

Voor onze klanten, met name de piloten, zijn de meest zichtbare medewerkers deze die rechtstreeks verbonden zijn aan de inwerkingstelling van het vliegtuig. De crewchiefs, bewapeningstechnici, lox specialisten en bowsersbestuurders verzorgen dagelijks deze lijnactiviteiten.

 • Maintenancegroep LB 13
 • Maintenancegroep LB 1
 • Maintenancegroep MT 1

Flight Line Operations
De Crew Chief is een vliegtuig-technicus die gespecialiseerd is in het dagdagelijkse onderhoud en nakijken van de F-16. Hij is ’s morgens de eerste en ’s avond vaak de laatste die het vliegtuig onder zijn of haar verantwoordelijkheid nog een volledig nazicht geeft om er zeker van te zijn dat de F-16 vloot steeds paraat is. Ook voor en na elke vlucht is hij verantwoordelijk voor een volledig nazicht en, wanneer nodig, kleine herstellingen uitvoeren of onderdelen vervangen. Voor elke vlucht zal hij ook samen met de piloot nog eens het volledige toestel nakijken, de piloot helpen met zich klaar te maken voor de vlucht en de opstartprocedure samen doorlopen.

maintenancegroep LB crewchief

De Crew Chief draagt een grote verantwoordelijkheid maar heeft binnen zijn functie ook relatief veel vrijheid. Samen met andere gespecialiseerde vliegtuig-technici verzekeren zij dat de F-16 gevechtsvliegtuigen niet enkel in Kleine-Brogel steeds paraat zijn, maar ook in het buitenland tijdens trainingszendingen of operaties.

Lox Driver
De Lox driver is een hulptechinicus die voornamelijk de Crew Chief assisteert bij het dagelijkse vliegtuigonderhoud. De benaming van de functie komt van de voornaamste taak, het bijvullen van het vloeibare zuurstofreservoir van de F-16 gevechtsvliegtuigen. Daarenboven zijn de Lox Drivers steeds in de weer met het verplaatsen van allerhande gronduitrusting en F-16’s over de hele basis.

Ook zij spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse paraatstelling van de F-16’s, zowel in Kleine-Brogel als in het buitenland.

maintenancegroep LB 12

Line Control
Al het werk van Crew chiefs en Lox Drivers wordt in goede banen geleid door de Line Chief. Hij zal, in overeenstemming met de vliegplanning, het werk van de Crew Chiefs en de Lox Drivers inplannen en afstemmen op het werk van andere vliegtuigonderhoudsdiensten binnen de vliegbasis Kleine-Brogel.

De Line Chief is doorgaans een Crew Chief die al vele jaren ervaring heeft, goed met mensen kan omgaan en het hoofd koel kan houden onder uitdagende omstandigheden. Na elke vlucht zal hij de al de technische informatie over het verloop van de vlucht met de piloot bespreken en eventuele opmerkingen of technische mankementen meteen doorgeven aan andere diensten.
Hoewel de Line Chief niet rechtstreeks op het F-16 toestel werkt is zijn rol doorslaggevend in het vlot verloop van het drukke dagelijkse vliegprogramma, zowel in Kleine-Brogel als op zending in het buitenland.

Interventie Bewapening
Het personeel van de flight interventie bewapening zorgt dagelijks dat de bewapening op de F-16 wordt gehangen/afgehaald zodat de piloot zijn vlucht kan uitvoeren in de configuratie zoals voorzien. De weaponchief is de persoon die deze activiteiten coördineert. Om een maximale veiligheid te garanderen worden er op regelmatige tijdstippen trainingen georganiseerd door het StandTeam Bewapening.
De bewapening waarover dit personeel dagdagelijks verantwoordelijk is:

 • 20mm M61A1 kanon
 • Lucht-luchtraketten
 • Bommen
 • Chaff en flare

 maintenancegroep LB 14


Technish Beheer

Het technisch beheer staat dagelijks in voor de technische opvolging van de flight
Bewapening. Meer concreet voeren zij onderstaande taken uit:

 • Opvolging van de configuraties voor zendingen en operaties
 • Opvolging technische problemen met betrekking tot vliegtuigbewapening en alle aanverwante systemen
 • Opvolging technische problemen in de backshops van:
  • AME materiaal (atelier)
  • Munitie (mundep/missile building)
  • Ontsnappingssystemen (Egress)
  • Kleine wapens
 • Organisatie van de opslag, het beheer, de aanvoer en assemblage van munitie rekening houdend met de beperkingen en het stockerings plan (Explosive Site Plan of ESP)
 • Opstellen van verslagen over incidenten en ongevallen met munitie en bewapening
 • Bijzondere technische problemen in verband met de uitvoering van zijn opdracht bestuderen en verslag uitbrengen aan de hogere overheid door middel van MDR (Material Deficiency Report) of via bilaterale contacten.


AME-Gun Sectie

De sectie AME (Alternate Mission Equipment)-Gun zal bij de meeste mensen niet direct een belletje doen rinkelen. Het is dan ook een sectie die niet direct in het volle daglicht staat. Binnen de leefwereld van bewapening staat de sectie voornamelijk bekend als “den atelier”.
De dagelijkse opdracht van de sectie, 13 man sterk, is het onderhoud van alle uitrusting die zich tussen het vliegtuig en de effectieve bewapening bevindt, alsook het M61A1 VULCAN-boordkanon. Meer concreet vindt dit onderhoud plaats op 5 verschillende soorten pylons, 2 verschillende soorten missile launchers en nog diverse andere bom racks en tussenadapters.

maintenancegroep LB 2

Naast het onderhoud, houdt “den atelier” zich ook bezig met het uitvoeren van modificaties en alle herstellingen die zich voordoen in zowel binnen- als buitenland met betrekking tot het voornoemde materieel. Dit wordt van het vliegtuig verwijderd en dan hier binnengebracht.

Een andere belangrijke taak is zoals vernoemd het M61A1 gunsysteem dat iedere phase inspectie (groot onderhoud van de F-16) volledig uitgebouwd wordt, waarna het door onze technici volledig binnenste buiten wordt gekeerd. Indien nodig worden ook de beschadigde stukken vervangen. Verder moeten we om de 30000 kogels die afgevuurd zijn ook nog een kleinere inspectie doen.

maintenancegroep LB 1ame

Het personeel van de sectie is naast hun gewone dagtaak ook in staat om mee in operatie of trainingszending te gaan, waarin ze ingezet worden in de interventieploegen van Bewapening.
We helpen ook steeds met het klaarmaken van de FAK’s (Fly Away Kits), en doen dit in samenwerking met het Magazijn van het smaldeel Lijn & Bewapening. Het doel is dat we steeds goede uitrusting die nog Cat1 (operationeel) is tot het einde van de zending beschikbaar kunnen houden indien mogelijk.


Munitie Depot
Behalve het wachthuis, bevindt er zich in deze zone 7 iglo’s, 2 munitiemagazijnen en 1 atelier, waar dagelijks 9 mensen zich bezighouden met het manipuleren, onderhouden en monteren van de munitie. De munitie bestaat uit vliegtuigmunitie en munitie voor grondtroepen. De munitie voor de grondtroepen, bestaat onder andere uit deze voor de FNC en de 5.7, dewelke gebruikt wordt voor schietoefeningen, bewaking van basis, ondersteuning van operaties zoals “Homeland” en andere.

maintenancegroep LB 2mudep

De vliegtuigmunitie bestaat uitde Mk 82 (500 pond) en de Mk 84 (1000 pond) waar systemen op gemonteerd worden die de bommen geleiden naar hun doel, hetzij viaGPS, hetzij laser of een combinatie van beide.

Ook de pyrotechnieken (explosieven) nodig voor de schietstoel van de F-16 en de canopy liggen op de zone gestockeerd. Het Munitie Depot van 10WTac is trouwens het toegangspunt voor de gehele Luchtmacht wat betreft pyrotechnieken. Dit wil zeggen dat al deze munitie (komende van Amerika) die toekomt in Melsbroek, wordt afgehaald en beheerd door het personeel van het Munitiedepot.


Egress
Het hoofddoel van de Egress sectie is het onderhoud van het escape-system op de F-16, dat ingeval van nood, de piloot een kans geeft om zich te redden. Telkens het vliegtuig een groot onderhoud (phase inspectie) ondergaat, worden de schietstoel en de canopy geïnspecteerd.

maintenancegroep LB 13

Tevens wordt er gekeken of de explosieven (CADPADS) van het Egress systeem, die zorgen voor het afwerpen van de canopy en het lanceren van de schietstoel, nog voldoende levensduur hebben zodat deze niet ‘overdue’ komen vooraleer het vliegtuig een volgende groot onderhoud moet ondergaan. Bijkomend krijgt elke schietstoel om de 36 maanden een grote inspectie waarbij alle mechanische en elektrische systemen worden getest en aangepast indien nodig.

De canopy wordt elke phase inspectie gecontroleerd op de goede werking van zijn haken en het vergrendel systeem. De transparent (de glazen koepel van de canopy) wordt onderzocht op “cracks” en indien nodig vervangen.


Sectie Missiles
De sectie houdt zich bezig met de opslag, beheer, inspectie en herstelling van missiles en hun toebehoren. Zo passeren de AIM-120 (Amraam), AIM-9M(Mike) en de gloednieuwe AIM-9X in onze backshop. Al deze wapens hebben ook een trainingsvariant voor de dagelijkse oefenvluchten van onze F-16´s. Voorheen werden ook de AIM-65 Maverick en FPR-pod (flight profile recorder) door onze sectie beheerd.

maintenancegroep LB 1miss


Stand Team Lijn & Bewapening

Elke Tactische Wing beschikt over een Stand Team Bewapening, waarvan de hoofdopdracht bestaat uit het geven van gestandaardiseerde opleidingen, trainingen en (her) certificatie aan/van ladingsploegen.
Het Stand Team Bewapening is samengesteld uit een Load Standardization Crew (LSC). Deze personen hebben een uitgebreide ervaring als wapenmaker en worden geselecteerd binnen de Flight Bewapening.

Enkele taken:

 • Opleiding, training, certificatie en hercertificatie van het ladingspersoneel.
 • Opleiding en training van nieuwe wapens, laad-/testmaterieel.
 • Opleiding en training van het Arming/Dearming team (ladingsploegen en crewchiefs)
 • Opleiding LWEP (Live Weapons Emergency Procedure) gegeven aan het personeel van de brandweer
 • Safety briefings LWEP F-16
 • Standaardisatie van de ladings- en ontladingsoperaties
 • Opstelling van de planning voor trainingen

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force