To Top

Vliegbasis Kleine-Brogel

Knowledge, Spirit, Style !

Smaldeel E&T

Het smaldeel Elektronica & Telecommunicatie (E&T) voert  specifieke opdrachten uit, technisch en logistiek beheer & onderhoud van het materieel in vele domeinen.

 • MaintenanceGroep E T5
 • MaintenanceGroep E T4
 • MaintenanceGroep E T2
 • MaintenanceGroep E T
 • MaintenanceGroep E T14

 • Elektronische uitrustingen/systemen op de F-16
 • Vluchtsimulator
 • Telecommunicatiemiddelen: Zowel tussen de grondstations en het vliegtuig als vliegtuigen onderling
 • Navigatiehulpmiddelen: GPS en gelijkaardige systemen in het vliegtuig
 • Informaticasystemen: Alles betreffende computers en steunsystemen om aan het vliegtuig te kunnen werken
 • Cryptografisch materieel: systemen die instaan voor het versleutelen van te verzenden informatie
 • Audio, visueel en audiovisueel materiaal
 • Test- en meetapparaten: om de systemen/sensoren van het vliegtuig te kunnen testen
 • Exploitatie van de communicatiemiddelen in het transmissiespectrum

Om deze opdrachten te kunnen uitvoeren is het Smd E&T onderverdeeld in 3 Flights en een Centraal Magazijn/Bureau Metrologie:

 • Flight Avionics (Avx)
 • Flight Communication & Information Systems (CIS)
 • Flight Support
 • Magazijn E&T + Bureau Metrologie (BMT)

De opdracht van de Flight Avx bestaat uit het uitvoeren en ondersteunen van het onderhoud en het technisch & logistiek beheer van de elektronische F-16 systemen.

MaintenanceGroep E T2

Hiervoor is de Flight Avx opgedeeld in:
(1) Een gedeelte interventie, met een Bureel Exploitatie (B Ex) dat de werkzaamheden coördineert, en 4 secties die herstellingen uitvoeren op de F-16 vloot en tot op een bepaald niveau ook onderhoudstaken uitvoeren op de elektronische F-16 systemen.
(a) Bureel Exploitatie (B Ex)
(b) Sectie Electronic Warfare (EW): De 360° beveiliging van het vliegtuig tegen vijandige dreigingen. Enkele systemen hier zijn de stoorzender ALQ-131 en het KRP detectiesysteem. Beveiliging tegen vijandelijke missiles gebeurd door de afvuring van Chaff en Flares.
(c) Sectie Communication, Navigation & Identification (CNI) : Communicatie tussen twee of meerdere vliegtuigen (denk aan UHF/VHF radio en satelliet communicatie) en navigatie (denk aan GPS, INS en Beacons (TACAN))
(d) Sectie Flight Controls (FLCS) : Onderhoud aan de primaire systemen van het vliegtuig, namelijk de beweging van de stuurvlakken door HOTAS (Hands On Throttle And Stick)
(e) Sectie Integrated Weapon Systems (IWS) : De verkenning van doelwitten en de levering van de wapens op hun doel. Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van sensoren en systemen zoals de Fire Control Radar, de SNIPER Targeting Pod, Helmet Mounted Cueing System (HMCS), Heads-Up Display (HUD) en veel meer.
(2) Niet-Interventie F-16. Secties ter ondersteuning van de interventie-secties.
(a) Mission Support Systems Section (MS3) : Deze sectie onderhoudt alle hardware/software nodig om vluchten te plannen en gegevens achteraf uit te lezen. Met speciale programma’s is het mogelijk om na vlucht elke seconde te herbekijken met alle gegevens dewelke de piloot ter zijn beschikking had tijdens vlucht (Geluid, Video en GPS-gegevens).

MaintenanceGroep E T5

De opdracht van de Flight CIS bestaat uit het beheer van alle communicatie- en informatiesystemen op de grond.
Het commando van deze flight bestaat ook uit een commandant en een BEx voor coördinatie van de werkzaamheden. Verder is de Flight onderverdeeld in:
(1) Sectie Information & Communication Technology (ICT): Onderhouden het netwerk, de soft- en hardware van de computersystemen op de grond. Enkele systemen zijn het ICAROS badgesysteem, Intrusion Detection System (camera’s en fysieke draad) en BlueNET (hierop worden radarbeelden weergeven).
(2) Sectie Communication Navigation & Surveillance (CNS) : zorgen voor de communicatie (lees : radio- en navigatieystemen) tussen de grond en de lucht. Enkele systemen hier zijn de Air Defence Radio’s en TRS/TETRA voor communicatie alsook de PAR, ILS en TACAN voor navigatie.
(3) Crypto Center: behandelt het cryptografisch materiaal met betrekking tot de F-16. De cryptosystemen zorgen ervoor dat stem- en dataoverdrachten tussen grond en vliegtuig of tussen vliegtuigen onderling beveiligt zijn voor ongewenste gebruikers.
(4) Datacel: ontwikkeling van lokale ILIAS queries en rapporten ten voordele van zowel 10W Tac als gans Defensie. Met andere woorden zij zijn de computerprogrammeurs en databasebeheerders van de 10de Wing Tac.

MaintenanceGroep E T4

De opdracht van de Flight Support bestaat uit de niet-direct vliegtuiggerelateerde taken, maar dewelke wel primordiaal zijn voor de ondersteuning van het smaldeel. Denk hierbij aan het behoud van de dagelijkse werking van het smaldeel, de kantine en onderhoud van de loods en voertuigen. Ook sociale activiteiten mogen niet vergeten worden en worden van hieruit gecoördineerd.

Het Magazijn E&T / BMT is geen aparte flight maar valt onder de hiërarchie van de smaldeelcommandant. Het magazijn beheert het gebruiks- en verbruiksmateriaal voor het ganse Smaldeel. Het gedeelte BMT staat in voor de kalibratie van de meettoestellen en testapparatuur.

MaintenanceGroep E T144

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force