To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Live Fire Exercise@ PAMPA RANGE 2023

Op Pampa werd er weer naar jaarlijkse gewoonte een grote brandoefening georganiseerd. Deze verliep van 27/2 t.e.m. 3/3/23. Deze oefening is in het leven geroepen om bij een werkelijke brand op het terrein van Pampa, een doeltreffende interventie en samenwerking te realiseren tussen Defensie en de burgerbrandweer.

 

 Deze komen immers ter plaatse bij grote(ere) branden, waar we soms geconfronteerd worden door overmacht en waar we zelf beperkt zijn in middelen en personeel om de brand onder controle te krijgen. Vooral oriëntatie op het terrein en communicatie tussen de verschillende korpsen en brandweer PAMPA is hier dan van groot belang. Omdat er regelmatig branden voorkomen, het terrein moeilijk begaanbaar en de wind onvoorspelbaar is, is het van uiterst belang dat hier goed op getraind wordt en we onze procedures kunnen toepassen/testen.

Het programma bestaat traditioneel gezien uit een gesimuleerde brandoefening, 4x4 oefeningen (t.b.v. burgerbrandweer), recyclages (eigen personeel), een evacuatieoefening en als apotheose is er altijd een grote brandoefening met reëel vuur. De locaties van deze brandoefeningen worden in overleg met ANB gekozen i.s.m. Defensie. De locaties veranderen jaarlijks omdat van deze gelegenheid gebruik wordt gemaakt om op verschillende zones de heide preventief af te branden. Dit om een win-win situatie te creëren voor zowel ANB als Defensie.

Dit jaar was er als doel gesteld om 18 hectare af te branden. Dankzij de wispelturigheid van de wind is er 20,5ha aan ongewenste pijpenstrootje in “rook “opgegaan! Hierdoor kan de heide terug opleven naar een nieuw seizoen.

 1 6399

 In reële omstandigheden doet brandweer PAMPA de eerste inzet en in de meeste gevallen zijn de lokale middelen en personeel toereikend. Wanneer dit niet het geval is, wordt er steun aangevraagd via de RCO (range control officer) die op zijn beurt HC 112 contacteert voor bijstand van de burgerbrandweer. Zodra de officier van de burgerbrandweer ter plaatse is, draagt de OSC (on scene commander) het bevel over. Doorgaans worden er dan pelotons opgedeeld en ingezet naargelang de tactieken die de burgerbrandweer wil toepassen. Zo kan er beslist worden om de flanken aan te vallen of het vuur op te wachten tot op een brandweg indien de omstandigheden hier om vragen (veiligheid personeel/materieel). Er zijn momenten geweest dat er een brandoverslag was en brandweer PAMPA werd ingezet om dit te verhinderen terwijl de collega’s van de burgerbrandweer de flanken aanpakten.

2 6400

 3 6401

4 6402

Er werden eveneens drones ingezet om de situatie op te volgen en in te spelen op eventuele veranderingen voor wat betreft de wind, brandoverslag en heropflakkeringen. Eenmaal de brand onder controle was, werd er nageblust en werden er verkenningen uitgevoerd. Tijdens deze verkenningen is er gebruik gemaakt van de WBC (warmtebeeldcamera) van brandweer PAMPA om de laatste “hotspots” op te sporen en af te blussen.

5 64036 6404

  De brand is met succes geblust en verdere uitbreiding is voorkomen door een goede samenwerking tussen Defensie en de burgerbrandweer. Wederom kan er weer gesproken worden van een succesvolle, leerrijke en vooral plezante oefening die zijn vruchten heeft afgeworpen en de samenwerking tussen Defensie en burgerbrandweer alleen maar versterkt heeft.

 7 6405

Als laatste willen we vanuit het personeel van PAMPA RANGE alle actoren bedanken voor de samenwerking, hun inzet en voor het delen van hun expertise. Toekomstige reële incidenten zijn nooit veraf en dan kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor hun tussenkomsten in zowel het verleden als het heden.

Ook wil ik graag onze eigen mensen van Pampa Range in het licht zetten. Niet alleen voor hun inzet van afgelopen oefening, maar zeker ook voor de samenwerking doorheen het ganse jaar en de incidenten die we steeds tot een goed einde weten te brengen met de middelen die we hebben. Als OSC is het een geruststelling en een dankbaar gegeven dat we met zo’n fantastische ploeg dit steeds kunnen realiseren.

Merci mannen!!!

Ward & Ross

9 6406

 10 6407

 

 

 

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force