To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

100.000 euro naar MS-Liga en FONAVIBEL

Op 12 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats. Dit gaat gepaard met de huldiging van onze meest verdienstelijke militairen. Zij krijgen van de burgemeesters van omliggende gemeentes een prijs die verwijst naar lokale producten of accommodaties.

Naast deze prijzen werden er ook 2 cheques uitgedeeld. Door het onverwachte succes van de Belgian Air Force Days 2023 konden we verschillende goede doelen steunen. De eerste cheque, ter waarde van 48.340 euro, werd geschonken aan MS-Liga Vlaanderen. Eind 1984 erkende de 10 W Tac het peterschap over de Vlaamse MS-Liga, Comité Limburg. Onze basis organiseert jaarlijks MS-events in samenwerking met peterstad Peer.

FONAVIBEL mocht de tweede cheque van 55.568 euro ontvangen. Al 75 jaar geeft de vzw zowel morele als financiële ondersteuning aan getroffen familieleden van overleden medewerkers van het Belgisch militair vliegwezen. Dit bedrag zorgt ervoor dat al het personeel van Kleine-Brogel gedurende 4 jaar beschermd is.

 

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force