To Top

Onze militairen in de kijker

Op woensdag 28 maart 2018 vindt op de Grote Markt in Brussel een plechtigheid plaats om hulde te brengen aan de militairen die actief waren tijdens operaties. Defensie plaatst die dag zijn troepen centraal die in binnen- en buitenland hun inzet toonden

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force