To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Kleine-Brogel Air Museum (KBAM)

Het begint eigenlijk allemaal in 2004. Jos "Snor" Palmers, sinds jaar en dag verzamelaar van allerhande voorwerpen die met de luchtvaart te maken hebben en meer specifiek met het 31ste Tijger-smaldeel van de 10 W, stelde destijds zijn verzameling tentoon in een oude schuur langs de Maarlose Dijk. Maar zijn collectie lijdt fel onder de vochtigheid en de grote temperatuurschommelingen. De toenmalige bevelhebber 10 W, Kolonel Vlieger SBH Van Caelenberge, komt Jos ter hulp en biedt hem de loods 140 aan waar hij zijn collectie kan onderbrengen.

In 2006 richt Commandant Vlieger “Celle” Celis een oproep tot de oudgedienden van de 10 W om mee te werken aan de oprichting van een museum. De reactie is eerder aarzelend, het enthousiasme gering. Op 27 april 2007 wordt dan toch een eerste keer verzamelen geblazen. Het is vanaf het begin duidelijk dat de loods 140 niet echt geschikt is om een expositie van fotomateriaal met begeleidende teksten in onder te brengen wegens gebrek aan verwarming en isolatie. Na een tussenkomst van de Commandant 10 W, Kolonel  Vlieger SBH Wouters, wordt de westelijke vleugel van Blok 9 toegewezen als toekomstige locatie voor het museum 10 W. 

Ten einde de vrijwilligers de nodige waarborgen te bieden inzake ongevallen en schade aan derden wordt beslist een vzw op te richten, met name de vzw Kleine-Brogel Air Museum (KBAM). Met een startbudget voorzien door de Wing zelf, de inbreng van een paar sympathisanten van het 31ste Smaldeel, enkele sponsors en een flinke subsidie van de Vlaamse Gemeenschap kunnen de werkzaamheden aanvangen in september 2007.

Na het opknappen en aanpassen van blok 9, hebben de mensen van het documentatiecentrum de duizenden foto's en documenten gesorteerd, de weerhouden beelden laten ontwikkelen en voor de gepaste teksten gezorgd. Het team "Panelen" lamineert foto's en teksten, kleeft ze op karton en brengt ze aan op de panelen. Ook de bouw van een eigen website (www.KBAM.be) neemt een aanvang.

Het Amerikaanse 701 Munitions Support Squadron stapt mee in het project en bezorgt ons foto's en teksten over haar geschiedenis sinds het begin van de samenwerking met de 10 W en een Amerikaanse vlag met stok en staander wordt aan KBAM geschonken.

Uiteindelijk wordt op 20 januari 2010 het Kleine-Brogel Air Museum officieel geopend door Korpsoverste Kolonel Vlieger SBH Vansina in aanwezigheid van ondermeer  burgemeester Kelchtermans en Generaal-majoor Vlieger Van de Voorde. Sindsdien wordt de geschiedenis van het vliegveld Kleine Brogel (aangelegd in 1944) en van de 10 W (opgericht in 1951 en vliegend vanuit Kleine-Brogel sinds 1953) aan het grote publiek getoond in het KBAM. 

Het KBAM bestaat dus uit twee delen: het geschiedkundige deel in en rond blok 9 met daarbij de vliegtuigen aan Hof Bergendal en de persoonlijke verzameling militaire memorabilia van “Snor” in loods 140. Voor het KBAM zien we een tweeledige taak weggelegd: enerzijds willen wij de geschiedenis van het vliegveld en de 10 W tonen aan onze bezoekers en op die manier een PR-middel zijn voor de eenheid en bij uitbreiding ook voor Defensie. Anderzijds willen we de geschiedenis van het vliegveld en vooral de 10 W borgen, door er voor te zorgen dat historische documenten en in onbruik geraakt materiaal bewaard blijven en niet verloren gaan voor het nageslacht. Het museum is elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.30-16.30 Hr geopend voor het publiek. 

Waar willen we met het museum naartoe? Ondertussen zijn we gestart met het project “KBAM 2.0”. Daarbij willen we verschillende zaken realiseren. In de eerste plaats gaan we de tentoonstelling in blok 9 herzien en meer laten inspelen op de interesses van het overgrote deel van onze bezoekers, waarbij meer plaats zal zijn voor de periode F-16 en waarbij we ook al de toekomst zullen aanraken. Verder streven we ernaar dat ook de Maintenance Groep (MGp) en de Verdedigings- en Steungroep (VSGp) prominenter aanwezig zullen zijn.
Het is zeker de bedoeling om ons museum meer bekendheid te geven door allerlei vormen van publiciteit en zo meer bezoekers naar ons museum te lokken. Verder proberen we ook de toegang (vooral voor fietsers en voetgangers) te vergemakkelijken zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. We willen er zeker voor zorgen dat ons documentatiecentrum verder wordt uitgebreid met relevante documenten en boeken en we gaan daar nog meer de digitale toer op. Verder zullen we onze verzameling blijven uitbreiden. U ziet, de ambitie om vooruit te gaan is zeker aanwezig. Dit alles kan natuurlijk niet zonder daarvoor voldoende vrijwilligers te hebben die zich willen inzetten om dit alles te helpen realiseren. De zoektocht naar nieuwe medewerkers is daarom ook volop bezig en, naast de recent aangesloten leden, zullen de volgende maanden nog een aantal nieuwe vrijwilligers lid worden van onze vzw.

Via deze weg durven we dan ook een warme oproep doen naar alle diensten van de 10 W en alle (oud-)leden van de KB-familie of naar burgers met een zwak voor de luchtvaart. Hebben jullie nog militair materiaal dat niet meer gebruikt wordt, neem dan eerst even met ons contact op vooraleer het af te danken, dan komen wij even kijken of het interessant is voor ons om het toch te bewaren. Zijn jullie bereid om mee te helpen om de geschiedenis van de eenheid te helpen bewaren en aan het grote publiek te tonen, laat het ons dan even weten of kom even langs om te zien wat wij te bieden hebben, wij zoeken nog altijd nieuwe collega’s.

Het KBAM-team


Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force