To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

JOBDAGEN Gefascineerd door gevechtsvliegtuigen of gepassioneerd door techniek?

Jubileumconcert

Verdedigings- en steungroep van de vliegbasis Kleine-Brogel schenkt 12.500 euro voor de realisatie van een speeldorp op Siemkensheuvel.

In 1968 ontstond een peterschap tussen de stad Maaseik en de Verdedigings- en steungroep van de vliegbasis. In 2001 nam de Verdedigings- en steungroep
Op haar beurt het peterschap over het toenmalige Ter Engelen, nu COVIDA, met in het bijzonder de Unit Siemkensheuvel dat zorgt voor kinderen en jongeren met een beperking. Vanaf dan volgde er een warme samenwerking waarbij deze jongeren geregeld sportieve en avontuurlijke bezoeken brachten aan de vliegbasis.

Om het 20-jarig jubileum van dit peterschap te vieren, organiseerde de Verdedigings- en steungroep op dinsdag 6 september een bijzonder geslaagd fundraisingconcert in het cultuurcentrum Achterolmen. De Koninklijke muziekkapel van de luchtmacht onder leiding van kapelmeester Matty Cilissen gaf samen met Belle Perez een meer dan geslaagd optreden wat enorme bijval kende bij het publiek.

Met de opbrengst van het concert, aangevuld met de opbrengst van de jaarlijkse steakdag op de vliegbasis, werd maar liefst een cheque van 12.500 euro overhandigd aan directeur Ann Willen. Na de inrichting van de snoezelruimte in 2020 heeft de Verdedigings- en steungroep wederom een groots project voor haar petekinderen gerealiseerd waarvoor onze welgemeende dank besluit Linda Baps van Siemkensheuvel. In maart 2023 zal peter en petekind het speeldorp officieel openen.

Foto's PR-Team KeeBee (Kenny)

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force