To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Investituur

Investituur Korpsadjudant & Korpskorporaal

Afscheid nemen bestaat niet…

A Whole New World…

Who Run the World…

Allemaal titels van liedjes die perfect als intro kunnen dienen bij dit artikel.

Op vrijdag 10 februari 2023 vond in KeeBee de “investituur Korpsadjudant & Korpskorporaal” plaats.

Een investituur is niets uitzonderlijks in onze eenheid, toch heeft die van vandaag iets speciaals.

 

𝐀𝐝𝐣𝐮𝐝𝐚𝐧𝐭-𝐦𝐚𝐣𝐨𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐞𝐫𝐭 𝐎𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐛𝐨𝐬𝐜𝐡 geeft zijn RSM-kroon door aan 𝗔𝗱𝗷𝘂𝗱𝗮𝗻𝘁-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗹𝗮𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀.

Voor het eerst in de geschiedenis van Kleine-Brogel Air Base zal een vrouw de functie van Regimental Sergeant Major (RSM) uitvoeren.

De RSM is de vertegenwoordiger, raadgever van de onderofficieren en vrijwilligers. Het is een gerespecteerde, vetrouwens/bemiddelde functie. Ook het toezicht op orde en tucht behoren tot het takenpakket van de RSM. Mieke zal vanaf nu “meerdere hoedjes dragen”, naast vertrouwenspersoon zal ze nu ook raadgever en leider zijn. Ze is het aanspreekpunt voor velen en zal boodschappen van de korpscommandant overbrengen aan de eenheid. Daarnaast heeft de RSM ook een belangrijke taak in de organisatie en uitvoering van plechtigheden.

𝟭𝗲 𝗞𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗮𝗹-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗦𝗼𝗼𝗿𝘀 zal zijn Korpskorporaal-kroontje doorgeven aan 𝟭𝗲 𝗞𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗮𝗹-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗛𝗲𝗿𝘄𝗶𝗴 𝗗𝗲𝗹𝘃𝗮𝘂𝘅.

Korpskorporaal is een cumulfunctie binnen onze organisatie, het is dus een bijkomende taak naast jouw functie.

Herwig blijft dus bij het PR-Team van KeeBee, zal nog steeds schitteren tijdens het rondleiden van genodigden of bezoekers.

Daarnaast zal hij nu ook onze basis vertegenwoordigen tijdens plechtigheden, recepties en tal van andere events waar onze basis genodigd wordt.

De Korpscommandant, -adjudant en -korporaal vormen samen de commandodriehoek van vliegbasis Kleine-Brogel.

Het is een team dat er steeds zal staan voor onze eenheid, in goede maar ook in moeilijke tijden.

Op de vraag hoe heb je jouw periode als Korpsadjudant/-korporaal ervaren kregen we de volgende antwoorden:

𝐀𝐝𝐣𝐮𝐝𝐚𝐧𝐭-𝐦𝐚𝐣𝐨𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐞𝐫𝐭 𝐎𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐛𝐨𝐬𝐜𝐡:

In het algemeen was het een zeer positieve ervaring. In de eerste plaats omdat ik oprecht het gevoel heb dat ik voor veel mensen met problemen van allerlei aard wel degelijk iets heb kunnen betekenen. De wekelijkse deelname aan de GCM (Groepscommandanten meeting met de BaseCo) waren in de eerste plaats interessant omdat je onmiddellijk aan de bron zit en goed op de hoogte blijft van wat er reilt en zeilt in de ganse wing. Tijdens de GCM werd er ook wel degelijk rekening gehouden met mijn mening als Korpsadjudant en werd ik actief betrokken bij het nemen van bepaalde beslissingen. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de mens achter onze militairen.

RSM zijn in de 10WTac is zeker geen ‘uitbolfunctie’ het is een niet te onderschatten functie in een soms te grote eenheid (de grootste eenheid van Defensie). Het kroontje van RSM draag je nooit voor jezelf maar draag je voor het personeel van je eenheid. Bij mijn aanstelling had ik me geëngageerd om 24/7 beschikbaar te zijn voor de 10WTac en haar personeel. Dat had tot gevolg dat ik dan ook zeer geregeld na de diensturen en tijdens weekends en verlof tijd moest maken voor gesprekken/telefoontjes met pers 10WTac.

Vooral de tijdens COVID-periode en in de periode daarna was er binnen onze Wing veel nood aan ‘een luisterend oor’. Wat voor mij mentaal het zwaarste is geweest en toch wel veel werk met zich meegebracht heeft, dat zijn de 7 overlijdens in een toch korte periode. Dit verlies van zoveel jonge levens en de vele contacten met de familieleden heeft bij mij toch wel serieuze indrukken achtergelaten.

Ik was ook fier dat ik tijdens militaire plechtigheden (parades, bevelovergaves, investituren), herdenkingsplechtigheden, recepties, schoolbezoeken en alle andere evenementen het personeel van de 10WTac mocht vertegenwoordigen. Mijn netwerk binnen KeeBee en zeker ook naar andere eenheden toe is op korte tijd enorm uitgebreid. De vele goede contacten met de collega’s RSM’s binnen onze Luchtcomponent, op het plateau Leopoldsburg en vele andere eenheden binnen Defensie waren zeer leerrijk, nuttige en vaak bruikbaar ten voordele van het personeel 10WTac.

Ondanks de zware en moeilijke periodes voor de 10WTac zou ik het onmiddellijk overdoen. Het heeft mijn horizon verbreed, het heeft me enorm veel bijgeleerd als militair en als mens. Ik heb in deze periode veel mensen leren kennen, ik heb er een aantal goede, blijvende vriendschappen aan overgehouden en het werken op de Staf met zo’n gemotiveerd team daar wordt een mens gewoon ‘happy’ van.”

𝟭𝗲 𝗞𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗮𝗹-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗦𝗼𝗼𝗿𝘀

Deze periode heb ik als zeer positief ervaren. Overal waar je komt op de basis of daarbuiten kom je mensen tegen met heel veel goesting om er iets moois van te maken. We mogen vooral de mindere prestaties van enkelingen niet ons beeld laten misvormen. De meerderheid doet heel goed zijn best, ondanks de dikwijls moeilijke omstandigheden.

Op de vraag wat zijn je verwachtingen van jouw periode als Korpsadjudant/-korporaal ervaren kregen we de volgende antwoorden:

𝗔𝗱𝗷𝘂𝗱𝗮𝗻𝘁-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗹𝗮𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘀

Er is door mijn voorganger Geert goed werk geleverd en er is een structuur aanwezig waar ik op kan verder bouwen.

Er is helemaal geen nood om het warm water opnieuw uit te vinden maar natuurlijk wil ik mijn eigen accenten kunnen leggen en op een constructieve manier mijn eigen inbreng en ideeën naar voren brengen om tot een kwaliteitsvolle(re) werking te komen van onze organisatie.

Persoonlijk is voor mij het welzijn van het personeel prioritair. Tijdens mijn vorige functie als vertrouwenspersoon heb ik gemerkt dat hier een grote uitdaging ligt.

Veel van onze collega’s gaan gebukt onder een grote werkdruk en dat weegt op hun mentaal welzijn. Tezamen met het Comdo ben ik ervan overtuigd dat we actie kunnen nemen om dit probleem aan te pakken. 

Daarboven hoop ik als 1ste vrouw op deze positie andere vrouwen binnen onze eenheid en onze organisatie te kunnen inspireren dat er ook voor hun mooie carrières in het verschiet liggen zolang je je job maar zo goed mogelijk en vol enthousiasme uitvoert.

𝟭𝗲 𝗞𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗮𝗹-𝗰𝗵𝗲𝗳 𝗛𝗲𝗿𝘄𝗶𝗴 𝗗𝗲𝗹𝘃𝗮𝘂𝘅

Mijn eerste uitdaging is het correct uitvoeren van de extra administratieve taken die bij het Korpskorporaalschap komen kijken. Verder brengt mijn job als PR-gids mij bijna dagelijks op diverse plaatsen op de basis, ik hoop dat deze “zichtbare aanwezigheid” ook het bereiken van de Korpskorporaal eenvoudiger gaat maken voor de mensen die het nodig hebben. Want net als onze nieuwe RSM, verwacht ik dat door de alsmaar stijgende werkdruk de nood aan een babbel of een neutraal luisterend oor meer en meer nodig gaat zijn.

Geert en Roger zullen actief blijven als reservist bij Defensie. Ze zullen hun ervaring, kennis en enthousiasme delen met bezoekers in ons museum.

We wensen hun beide een mooi welverdiend pensioen!

Mieke en Herwig, jullie hebben grote schoenen te vullen maar gaan dat ongetwijfeld goed doen.

Namens de basiscommandant en alle KeeBee’ers wensen we jullie veel genot en geluk in de nieuwe functie!

#WeAreKeeBee

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force