To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Baltic Air Policing Litouwen

Op donderdag 2 januari 2020 nam een detachement van de vliegbasis in Kleine-Brogel de fakkel over van hun collega’s van Florennes. Die namen sinds september de opdracht voor hun rekening vanop de Litouwse luchtmachtbasis van Siauliai.

Sinds 1 september 2019 heeft ons land voor acht maanden de leiding over de NAVO-opdracht Baltic Air Policing. Al voor de negende keer, op in totaal 51 periodes, garanderen Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen de veiligheid van het Baltisch luchtruim.

De Baltische staten hebben zelf geen luchtgevechtscapaciteit. Daarom lossen detachementen van NAVO-partners elkaar af. De F-16-eenheden van Kleine-Brogel en Florennes voeren de opdracht uit voor ons land.

Tijdens de eerste periode voerden ze maar liefst 14 alfa scrambles uit om vliegtuigen te onderscheppen die zonder toestemming het Baltisch luchtruim doorkruisen. Daarnaast voeren de piloten geplande zendingen uit zoals trainings- en verkenningsmissies. In totaal vlogen ze al 290 sorties, goed voor bijna 500 vlieguren.

Buiten hun dagelijkse opdracht tonen de Belgische militairen hun warm hart door naburige scholen uit te nodigen voor een bezoek aan het Belgische detachement. Tijdens die bezoeken krijgen de leerlingen en hun begeleiders een uiteenzetting over de noodzaak van de BAP-opdracht en de kwaliteiten van onze F-16-gevechtsvliegtuigen. Als kers op de taart mogen ze tot slot van kortbij met een echt gevechtsvliegtuig kennismaken.

 

Baltic Air Policing: het ontstaan van de opdracht

Op 30 maart 2004 traden de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) toe tot de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Sedert deze toetreding en wegens gebrek aan een eigen capaciteit voor luchtverdediging zorgen NAVO-partners, door middel van beurtrollen, voor de verdediging van het Baltisch luchtruim vanop de luchtmachtbasissen van Siauliai (Litouwen) en Amari (Estland).

Het was onze Belgische Luchtmacht die op 30 maart 2004 als eerste 4 F-16 gevechtsvliegtuigen en een 100-tal personeelsleden voor een periode van 3 maand ontplooide naar de “Lithuania First Air Force Base” in Siauliai te Litouwen. Vandaag heeft ons land opnieuw de leiding over de BAP-missie en zorgen onze F-16 eenheden Kleine-Brogel en Florennes, reeds voor de 9de keer op een totaal van 51 rotaties, voor de veiligheid van het Baltische luchtruim.

De missie in Litouwen is voor onze gevechtseenheden weinig verschillend met de “Quick Reaction Alert” opdracht (QRA) die ze dagelijks in eigen land uitvoeren. Gedurende de volledige periode staan 24/7 twee Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen en personeel paraat om, wanneer de alarmbel gaat, op een zo kort mogelijke tijd (max 15min) te kunnen opstijgen.

Deze scrambles worden gegenereerd in het “Baltic Control and Reporting Center” gelegen te Karmelava in Litouwen wanneer vliegtuigen zonder toestemming, zonder identificatie of zonder radiocontact het Baltisch luchtruim doorkruisen. De meeste inbreuken vinden, gezien de belangrijke vliegroute tussen de Russische regio’s Kaliningrad en Sint-Petersburg, plaats in het Baltisch luchtruim boven de Oostzee.

Artikel en foto's Belgian Air Force (Jozef Vanden Broeck)

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force