To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Stickoverdracht RSM

Op 30 Sep 20 werd tijdens een officiële Ceremonie AJM Geert Oosterbosch in plaats gesteld als nieuwe RSM van de vliegbasis.

Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes in deze uitdagende functie.
Hij neemt de functie over van AJM Luc Braeken die na zijn periode in KeeBee een nieuwe uitdaging aangaat op niveau Comopsair.
Er werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal jonge collega’s de eed te laten afleggen. Na deze eedaflegging zijn ze officieel benoemd in het militaire beroepskader.

 

Foto's Robin M. (PR-team KeeBee)

 

 

 

 

 

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force