To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Nieuwjaarsreceptie KeeBee

Op vrijdag 10 Januari vond de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de vliegbasis plaats. Heel wat personeelsleden en uiteraard ook tal van mensen die een speciale relatie onderhouden met onze basis, namen van de gelegenheid gebruik om te klinken op het nieuwe jaar.

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie wordt steevast van de gelegenheid gebruik gemaakt om personeelsleden, die afgelopen jaar een bijzondere prestatie leverden of gewoonweg boven zichzelf uitstegen op werkgebied, te feliciteren en te bedanken!
Het zijn de burgemeesters van de ons omliggende gemeenten en de CEO’s van de vakantieparken Erperheide en Molenheide die hun appreciatie tonen aan deze “meest verdienstelijke militairen” door het overhandigen een cadeau!

Dit jaar viel ook onze Base-Co Kolonel-Vlieger Jeroen Poesen in de prijzen.
Voor het eerst in het 35-jarig bestaan van de Lions Club Brueghel werd hun hoogste award uitgereikt aan iemand die geen Lion is, maar die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor zijn omgeving en zijn naasten. De Base-Co ontving een Melvin Jones Fellowship uit handen van Bart Van Der Meersch. Deze erkenning gebeurde als dank voor de goede banden tussen de 10e Tactische Wing te Peer en Lions Club Brueghel en uit bijzonder respect voor de inzet en het sociaal werk van de medewerkers van Keebee.

Last, but not least, werd er overgegaan tot de overhandiging van de Cheques.
Gedurende het gehele jaar worden er door onze basis activiteiten georganiseerd ten voordele van de MS-Liga Vlaanderen. Dit jaar brachten deze organisaties 25000€ op die integraal aan de MS liga werd overhandigd . Ook was er nog een schenken van 5000 € voor Fonavibel.  De vzw Fonavibel heeft tot doel om bij het overlijden van een medewerker van de Luchtmacht (militair of burger), overleden in actieve dienst, zowel financiële als morele steun aan te bieden.

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force