To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Letse President bezoekt onze basis

De President van Letland, Egils Levits, bracht op dinsdag 15 juni, in de marge van de NAVO-top te Evere, een bezoek aan de vliegbasis Kleine-Brogel. De aanleiding voor dit bezoek is de deelname van het personeel van de vliegbasissen Kleine-Brogel en Florennes aan de NATO Baltic Air Policing (BAP) Missions en de Enhanched Air Policing Missions (EAPM) in de Baltische staten sinds 2004. De president van Letland uitte zijn dankbaarheid en appreciatie aan alle militairen die de voorbije 17 jaar zich hebben ingezet voor het bewaken van het Baltische luchtruim.

De Belgische luchtmacht is immers de eerste die deelnam aan BAP in April 2004, het moment waarop Estland, Letland en Litouwen lid werden van het Bondgenootschap. Sindsdien heeft de Luchtmacht deelgenomen aan 6 bijkomende rotaties BAP en 3 rotaties EAPM. In januari 2022 zullen we opnieuw het Baltische luchtruim helpen beveiligen.

De opdracht BAP/EAPM bestaat erin de integriteit van het luchtruim boven de Baltische staten te vrijwaren. Concreet betekent dit dat op de vliegbasis van Siauliai in Litouwen of van Amari in Estland er 24 uur op 24, 7 dagen op 7, geallieerde gevechtstoestellen vertrekkensklaar staan om bij een ‘Quick Reaction Alert’ op te stijgen en een onderschepping uit te voeren van vliegtuigen die zonder toelating het NAVO-luchtruim naderden.

De Letse president kon tijdens dit bezoek  kennismaken met onze vliegbasis, de grootste militaire eenheid van de Belgische Defensie en tevens de thuisbasis van een 1500-tal Belgische en Amerikaanse luchtmachters. Zo kreeg hij een goed beeld van onze  eenheid als één van de belangrijkste “Air Power” producenten van de NAVO, niet enkel op tactisch en operationeel domein maar ook op strategisch gebied.

Niet enkel onze vliegbasis maar ook de vliegbasis in  Florennes zijn vandaag in volle transformatie, niet enkel op gebied van infrastructuur maar tevens in voorbereiding op de komst van de F-35A. Al deze projecten worden uitgevoerd met de financiële steun van onze NAVO-partners, waaronder ook Letland. Dit toont dan ook op een mooie manier het wederzijdse solidariteitsprincipe aan tussen de NAVO-partners.

Historisch overzicht BEL Deelname aan BAP/EAPM

YEAR

NAME

ACFT

TIMEFRAME

BASE

COUNTRY

2004

BAP

4 F-16

APR 04 – JUL 04

SIAULAI

LITHUANIA

2006

BAP

4 F-16

DEC 06 – APR 07

SIAULAI

LITHUANIA

2013

BAP

4 F-16

SEP 13 – JAN 14

SIAULAI

LITHUANIA

2014

BAP

4 F-16

NOV 14 – DEC 14

SIAULAI

LITHUANIA

2015

EAPM

4 F-16

JAN 15 – SEP 15

MALBORK

POLAND

2016

EAPM

4 F-16

JAN 16 – APR 16

AMARI

ESTONIA

2017

EAPM

4 F-16

SEP 17 – JAN 18

AMARI

ESTONIA

2018

BAP

4 F-16

SEP 18 – DEC 18

SIAULAI

LITHUANIA

2019

BAP

4 F-16

SEP 19 – DEC 19

SIAULIAI

LITHUANIA

2020

BAP

4 F-16

JAN 20 – APR 20

SIAULIAI

LITHUANIA

Bert B © Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force