To Top

Laatste nieuws

Bekijk het laatste nieuws
met bijhorende selectie foto's

Baltic Air Policing - Mission accomplished

Op donderdag 30 april verwelkomde  Minister van Defensie Philippe Goffin op de militaire luchthaven van Melsbroek het Belgische detachement van de NAVO-missie BALTIC AIR POLICING.  Hij bedankte het  Belgische detachement van de missie voor haar flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Hiermee sluit de Belgische luchtmacht haar deelname aan de NAVO Baltic Air Policing missie succesvol af. Na 8 maanden de leiding te hebben gevoerd over deze luchtbewakingsopdracht in de Baltische Staten, keert het laatste Belgische detachement 2020 terug naar België. De missie, die op het vliegveld van Siauliai in Litouwen haar thuisbasis had, begon op 4 september 2019 en telde vier rotaties. De Spaanse Luchtmacht neemt nu de luchtbewakingsopdracht over van de Belgen.

Dit detachement bestaat uit een vijftigtal leden, waaronder piloten, technici en steunpersoneel. Deze laatste rotatie vertrok einde februari, net voor het uitbreken van de coronapandemie. Om te vermijden dat de missie hinder zou ondervinden door een mogelijke besmetting van detachementsleden, werd beslist alle personeelsaflossingen te annuleren. Dat betekende ook dat het aanwezige detachement ook sinds half maart volledig in afzondering is gegaan ter plaatse.

Hun opdracht ‘Baltic Air Policing’ bestaat erin de integriteit van het luchtruim boven de Baltische staten te vrijwaren. Concreet betekent dit dat op de vliegbasis in Litouwen 24 uur op 24, 7 dagen op 7, vier Belgische F-16’s vertrekkensklaar stonden om op te stijgen en een onderschepping uit te voeren van vliegtuigen die zonder toelating het NAVO-luchtruim naderden.

Het detachement voerde in de periode van 4 september tot vandaag, een 40-tal scrambles waarbij 79 vliegtuigen opstegen. Daarbij escorteerden ze 64, hoofdzakelijk Russische militaire vliegtuigen tot buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de alliantie.

 

 

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force