To Top

Upcoming Events

Our Calendar

Kleine-Brogel investeert voor 200 miljoen euro

Met 1.500 mensen die er werken zou je de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel ook een van de grootste bedrijven van Limburg kunnen noemen. De volgende jaren wordt er voor meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan ongeveer 140 miljoen euro voor de infrastructuur van de nieuwe F-35. “En daar liggen heel wat kansen voor Belgische en Limburgse bedrijven,” zegt basiscommandant kolonel Jeroen Poesen.

Lees meer via de publicatie in Sterck_magazine (PDF)


INFOSESSIE INVESTERINGEN KLEINE-BROGEL
De informatiesessie georganiseerd op de vliegbasis Kleine-Brogel omtrent de veelbelovende toekomst van de basis en de talrijke (bouw)projecten die op stapel staan is omwille van de huidige maatregelen omtrent de bestrijding van het corona virus uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Wij houden u op de hoogte en meer info wordt verstrekt via www.kleinebrogelairbase.be/keebee5.0

Of scan even de QR-code met je smartphone:

qr code5.0

 

 

© Copyright on content & photos - PR KeeBee icc with Belgian Air Force